wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
608 1 2023-01-05 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU” Anexă
609 8 2023-01-31 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Letea Veche, județul Bacău
610 9 2023-02-06 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023
612 10 2023-02-06 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2023
613 11 2023-02-06 privind darea în administrare a autoturismului Dacia Dokker cu numărul de înmatriculare BC 08 RBJ către Politia Locală Letea Veche
614 12 2023-02-06 privind aprobarea achiziționării unui autoturism necesar pentru buna desfășurare a activității la nivelul UAT Comuna Letea Veche
615 13 2023-02-15 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău”
616 14 2023-02-27 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Radomirești, comuna Letea Veche, județul Bacău
617 15 2023-02-27 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Ruși-Ciutea, comuna Letea Veche, județul Bacău
618 16 2023-02-27 privind aprobarea investiției ”Construire teren de fotbal cu gazon artificial” propusă de ACS Atletico Junior Bacău