1. Cerere-tip pentru evaluarea complexa si incadrarea in grad de handicap – Anexa 4
2. Copie certificat de nastere copil sau act de identitate
3. Copii ale actelor de identitate ale parintililor / reprezentantului legal
4. Copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentaantul lelal al copilului, de exemplu: hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protectia copilului
5. Ancheta sociala
6. Fisa medicala sintetica – Anexa 7
7. Certificat medical tip A5
8. Copii ale documentelor medicale aditionale
9. Fisa de evaluare psihologica, atunci cand este cazul – Anexa 8
10. Fisa psihopedagogica – Anexa 9
11. Copie a Certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare, la reevaluare
12. Copie a Certificatului de orientare scolara si profesionala in vigoare, atunci cand e cazul

Cererea tip si alte formulare necesare sunt disponibile atat la sediul SPAS Letea Veche, cat si la DGASPC Bacau (Aleea Ghioceilor, nr. 4)

1. Cerere-tip pentru evaluarea complexa si orientare scolara si profesionala – Anexa 5
2. Copie certificat de nastere copil sau act de identitate
3. Copii ale actelor de identitate ale parintilor / reprezentant legal
4. Copie document prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al copilului, de ex.: hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protectia copilului
5. Ancheta sociala
6. Fisa medicala sintetica – Anexa 7
7. Certificat medical tip A5
8. Fisa de evaluare psihologica – Anexa 8
9. Fisa psihopedagogica – Anexa 9
10. Copie a Foii matricole / Adeverinta care atesta inscrierea copilului in unitatea de invatamant
11. Copie a ultimului Certificat de orientare scolara si profesionala, la reorientare

Cererea tip si alte formulare necesare sunt disponibile atat la sediul SPAS Letea Veche, cat si la sediul CJRAE Bacau (str. Henri Coanda, nr. 4)

1. Crere-tip (se completeaza la sediul SPAS Letea Veche)
2. Acte de identitate pentru toti membrii familiei care locuiesc cu copilul – in copie
3. Fisa psihologica compltata de psihologul clinician din policlinica de copii – in copie
4. Fisa medicala sintetica completata de medicul de familie – in copie
5. Fisa psihopedagogica (in cazul copiilor care frecventeaza o unitate de invatamant) – in copie
6. Ultimul certificat de incadrare in grad de handicap / orientare scolara si profesionala – in copie (in cazul reevaluarii / reorientarii copilului)
7. Certificat medical tip A5 de la medicul specialist – in copie
8. Documente care atesta veniturile tuturor membrilor familiei
9. Alte documente, dupa caz

1. Cerere-tip (se completeaza la sediul SPAS Letea Veche)
2. Acte de identitate persoana evaluata – in copie
3. Documente care atesta veniturile – in copie
4. Documente mdicale necesare la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Bacau (referat medical de la medicul specialist si scrisoare medicala de la medicul de familie) – in copie

1. Dosar cu sina
2. Cerere de evaluare / reevaluare in vederea incadrarii in grad
3. Copie act de identitate
4. Adeverinta de salariat – pentru salariati – in original
5. Decizie de pensionare (pensie limita de varsta sau pensie de invaliditate, cu specificarea datei de revizuire) si cupon de pensie – pentru pensionari – in copie
6. Adeverinta de la Administratia financiara Bacau sau Taxe si impozite locale din cadrul Primariei de domiciliu – pentru cei care nu realizeaza venituri – in original
7. Ancheta sociala, conform Anexei 6 din HG 430/2008
8. Scrisoare medicala tip, completata de medicul de familie cu bolile aflate in evidenta – in original
9. Scrisoare / Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii si a starii prezente – in original
10. Alte acte medicale (bilete de iesire din spital, analize medicale, rezultate Computer Tomograf, copii fise dispensarizare etc.), dupa caz sau la solicitarea specialistului de la Serviciul de evaluare complexa si vocationala a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Bacau
11. Alte documente, dupa caz

Cererea tip de evaluare/reevaluare si alte formulare neceesare sunt disponibile atat la SPAS Letea Veche, cat si la DGASPC Bacau (Aleea Ghioceilor, nr. 4)