La Recensămâtul din anul 2002, populația comunei Letea Veche număra 4954 locuitori. Conform Recensământului Populației si Locuințelor din anul 2011 s-a înregistrat un număr de 5817 persoane, o creștere față de 2002 cu 863 persoane. Din totalul populației stabile, majoritatea este deținută de populația de sex feminin, aceasta numărând 2922 de persoane, cu 0,46% mai mult față de populația de gen masculin, care numără 2895 persoane.

Structura populației pe sexe

În anul 2011 s-a înregistrat o crestere a populației comunei Letea Veche cu 14,84%. Există documente statistice cu privire la populatia stabilă la 1 iulie 2013, respectiv un număr de 7053 persoane, menționăm faptul că populația estimată la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migrația externă.
Conform Raportului de cercetare realizat în urma anchetei aplicată populatiei comunei Letea Veche și întocmit de către SC ANDERSSEN CONSULTING GRUP SRL, distributia populatiei in functie de zona, se prezintă astfel:

Distribuția populației în funcție de zonă