Compartiment Numele si prenumele 
 PRIMAR  DOCHIEI PETRU
 VICEPRIMAR  SPIRIDON CĂTĂLIN
SECRETAR COMUNA  HOTEA VIOREL
 ADMINISTRATOR PUBLIC  CALANCEA EUSEBIU
 ŞEF SERVICIU – SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI ASISTENŢI PERSONALI  BĂBUŢĂ DANA CARMEN
 RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE  APOSTOLESCU ADINA ELENA

Structura instituției pe compartimente

 COMPARTIMENT ADMINISTRARE PATRIMONIU, DOMENIU PUBLIC, TEHNIC ȘI SERVICII PUBLICE STANCIU IOANA CRISTINA
 COMPARTIMENT AFTER SCHOOL
 
  COLBU IRINA ELENA
  PREDICA ALEXANDRA
 STANCIU MĂDĂLINA   ALEXANDRA
 COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 
 ANDRIEŞ ANDREEA
 IACOB SIMONA
 PALL PETRONELA
 COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE ȘI ARHIVĂ   BURCEANU MIHAELA
 PĂTRU IONICA
 COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ COMUNALĂ  BULIBAŞA DORINA
 COMPARTIMENT CONTABILITATE  ȘUȘTAC FLORIN
 COMPARTIMENT DESERVIRE
 
 
 ANDRIEȘ VIOREL
 BULIBASA GHEORGHE
 CIUCHE VASILE
 CIUCHE RADU
 STANCIU RODICA
 COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE  CHIRILĂ MIHAELA
 FÎNARU CARMEN
 COMPARTIMENT JURIDIC  FLOREA ZENAIDA
 COMPARTIMENT STARE CIVILĂ  HULUȚĂ ELECTRA SICILIA
 COMPARTIMENT RECUPERĂRI CREANŢE ŞI EXECUTĂRI SILITE  STANCIU OANA ELENA
 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL  ING. BORȘ ELENA
 CIOCOIU GEANINA
 STANCIU GEORGETA
 COMPARTIMENT POLIȚIE LOCALĂ
                   
 
 
 
  
 BÎȘCĂ LUCIAN
 BULIBAŞA STELIAN
 GHINDEA FLORIN
 HERMEZIU ION
 IACOB CRISTIN
 SĂNDULACHE ION
 COMPARTIMENT RESURSE UMANE  STANCIU IULIANA
 COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ  MUNTEANU ION
 COMPARTIMENT URBANISM SI CADASTRU  ING. MINEA CONSTANTIN
 STANCIU BOGDAN
 VIERIU MĂDĂLINA