COMUNA LETEA VECHE invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrari: ”MODERNIZARE STRĂZI PRIN REALIZARE IMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT, IN SATUL HOLT, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU”