1

Invitatie depunere oferta -”MODERNIZARE STRĂZI PRIN REALIZARE IMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT, IN SATUL HOLT, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU”

COMUNA LETEA VECHE invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrari: ”MODERNIZARE STRĂZI PRIN REALIZARE IMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT, IN SATUL HOLT, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU”