Privind concesionarea prin licitație publică a unui teren extravilan în suprafață de 25696 mp, domeniul privat al comunei Letea Veche, situat în Ruși Ciutea, CF 66854

Anunț licitație publică

HCL 45 din 17.08.2020

Anexa 1 – Extras CF 2018

Anexa 1 – Extras CF 2020

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4