În data de 31.01.2020, UAT Comuna Letea Veche a depus la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației documentația în vederea obținerii finanțării realizării obiectivului de investiții “Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Letea Veche cu satele aparținătoare Ruși-Ciutea, Siretu și Radomirești, județul Bacău”, solicitare înregistrată la MLDPA sub nr. 15120 din 31.01.2020. Valoarea totală necesară pentru realizarea acestei investiții este de 15.337.442,02 lei cu TVA, eșalonată pe 3 ani, câte 5.112.480,67 lei cu TVA în fiecare din cei trei ani.

Întrucât până la data de 15.08.2020 UAT Comuna Letea Veche nu a primit niciun răspuns din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, s-a decis depunerea acestui proiect și pentru obținerea de fonduri europene, respectiv prin Programul Național de Racordare a Populației și Clienților Non-casnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, conform Ghidului de finanțare în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.2, aprobat conform OUG 128 din 04.08.2020, în vederea realizării obiectivului de investiții sus menționat.

Menționăm faptul că la data prezentului anunț suntem în procedura de actualizare a Studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile Ghidului de finantare.

Adresă MLDPA