În data de 31.08.2020, Comuna Letea Veche a semnat cu SC DELGAZ GRID SA Contractul de cofinanțare nr. 70511/31.08.2020, înregistrat la UAT com. Letea Veche sub nr. 9120/31.08.2020, și Contractul de asociere nr. 70510/31.08.2020, înregistrat la UAT com. Letea Veche sub nr. 9119/31.08.2020, ambele cu privire la extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din sat Letea Veche, str. Zorilor.

Conform Contractului de asociere, urmează organizarea în mod colectiv a procedurilor de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din sat Letea Veche, str. Zorilor.

Contrat asociere Delgaz Grid

Contract cofinanțare Delgaz Grid