Consiliul Local Letea Veche se va întruni în ședință ordinară în data de 10.09.2021, ora 09:00, la sediul Primăriei Letea Veche, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Alegere președinte de ședință
P R O I E C T     D E   H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării obiectivului de investiții ”Construire dispozitive de scurgere a apelor meteorice (rigole carosabile și de acostament), acostamente consolidate cu beton pe strada Silozului în satul Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

  privind aprobarea investiției ”Extindere rețele electrice zon strada Al. I. Cuza, zona PTA 8, tronson 2 din localitatea Letea Veche, județul Bacău

PROIECT  DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană