UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LETEA- VECHE
JUDEȚUL BACĂU
NR. 9384 DIN 10.08.2022

 

Proces-verbal

de afișare a rezultatelor la proba scrisă la concursul organizat la data de 10.08.2022 pentru ocuparea, prin recrutare, a funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, grad profesional SUPERIOR, la Compartimentul Registru Agricol

 

Număr de evidență a candidatului înscris Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise
8407 4,00 RESPINS
8618 8,00 RESPINS

 

Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune până la data de 11.08.2022, ora 14.30 la registratura Primăriei comunei Letea Veche.

 

Afișat astăzi, data de 10.08.2022, ora 14.30

 

 

Secretar Comisie concurs,
Apostu Cătălina