În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Nume soț: PINTEALA BOGDAN-VASILE

Nume soție: DODITA BIANCA-FLORINA

Publicatie casatorie PINTEALA BOGDAN-VASILE si DODITA BIANCA-FLORINA