În vederea refacerii rezervei de apă potabilă în rezervorul V=700 mc aferent Sistemului de Alimentare cu Apă al comunei Letea Veche, in perioada urmatoare, furnizarea apei potabile va suferi intreruperi!

Asiguram toti consumatorii afectati de lipsa apei, ca echipele SC CRAB incearca sa reduca la minimum intervalul orar in  care consumatorii sunt afectati, depunand eforturi sustinute pentru asigurarea functionalitatii sistemului de alimentare cu apa.