Din cauza intreruperii alimentarii cu energie electrica a Frontului de Captare Apa si a

Statiei de Tratare apa aferente com. Letea Veche, in perioada 24.05 – 25.05.2022 furnizarea apei

potabile se va face dupa urmatorul program:

– intre orele 08:00 – 16:00, in zilele 24 si 25.05.2022, furnizarea apei potabile va fi sistata in

toata com. Letea Veche;

– in restul orelor, respectiv in intervalul orar 16:00 – 08:00, in zilele 24 si 25.05.2022,

programul de furnizare al apei potabile va fi unul normal pentru consumatorii din comuna

Letea Veche.

Precizam ca aceasta intrerupere este datorata lucrarilor programate de catre SC Delgaz Grid

SA, la reteaua electrica de medie tensiune.

S.C. CRAB S.A. reaminteste utilizatorilor comunei Letea Veche ca folosirea apei in alte

scopuri decat cel menajer, pe timp de vara, duce la o crestere a consumurilor peste capacitatea

maxima instalata a sistemului de alimentare cu apa, ceea ce determina dificultati in asigurarea unui

nivel minim de apa in rezervor care sa permita pomparea in regim normal, aspect ce ne obliga sa

aplicam restrictii in furnizarea apei potabile.

 

Program de furnizare a apei potabile.pdf