Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 6 octombrie 2022