Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 iunie 2023