Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 februarie 2023