Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22 decembrie 2022