Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 decembrie 2022