Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19 iulie 2023