Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 17 mai 2023