Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27 aprilie 2023