Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17 martie 2023