Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15 februarie 2023