Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10 martie 2023