Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09 august 2023