Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07 martie 2023