Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06 februarie 2023