Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 05 ianuarie 2023