Încheiat la data de 24.09.2020, ora 16:00 cu ocazia completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din cadrul Circumscripției nr. 46 Letea Veche, județul Bacău

PV nr. 98 din 24.09.2020