Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 9 decembrie 2022