Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 septembrie 2022