Conform prevederilor legale în vigoare, cetățenii comunei Letea Veche care locuiesc pe străzile unde există rețele publice de canalizare, au obligația să întreprindă toate demersurile pentru racordare, conform Notificării și tabelului atașate.

Notificare racordare retea canalizare