COMUNA LETEA VECHE invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția Directa: “CONSTRUIRE TROTUAR PE STRADA AL. I. CUZA (PARTE STANGA) INTRE
INTERSECTIILE CU STRAZILE: TRECATOAREA HOLTULUI SI PREOT EMIL PAVEL IN LOC. LETEA VECHE, COM. LETEA VECHE, JUD BACAU ”