Aducem la cunostinta cetatenilor comunei urmatoarele informatii privind realizarea investitiei „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE IN SATELE HOLT SI RADOMIRESTI, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU”:

  •  prin proiect se propune extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Holt si Radomiresti, precum si proiectarea retelei de canalizare in sistem vacuum pentru locuitorii satului Holt si a satului Radomiresti.

–   obiect 1 – extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Holt cu conducte PEHD – L=2.221 m;

–  obiect 2 – infiintare sistem de colectare ape uzate in sat Holt – L=9.707 m;

–  obiect 3 – extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Radomiresti pentru un tronson cca 800 m

–  obiect 4 – infiintare retea de canalizare in sistem vacuum satul Radomiresti prin colectarea apelor uzate prin conducte de canalizare sub presiune cu o lungime de 5.172 m

  •  mentionam ca investitia a fost publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, avand  numarul anuntului de participare simplificat SCN 1066949/21.04.2020, iar la data prezentei procedura se afla in etapa de evaluare a propunerilor tehnice. Totodata, va comunicam ca  acesta este al doilea anunt de participare publicat in SEAP, deoarece la prima publicare nu a fost depusa nicio oferta conforma.

In ceea ce priveste sursa de finantare, precizam ca aceasta va fi suportata din Fondul de Investitii Locale, conform contractului de finantare nr. 154/28.10.2019