Informare privind proiectul: “Reabilitare, Modernizare si Dotare – Scoala din sat Holt, comuna Letea Veche, judetul Bacau”, cod SMIS 123244

În cadrul apelului de proiecte POR Axa prioritară 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investiție 10.1. – 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI a fost semnat contractul de  finanțare nr. 7562 pentru proiectul de investitie  Reabilitare, Modernizare si Dotare – Scoala din sat Holt, comuna Letea Veche, judetul Bacau– cod SMIS 123244.

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul vine in intampinarea obiectivului general al Programului Operational Regional “Investitiile in educatie, si formare , inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare” , avand ca obiectiv specific “Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului in cadrul POR 2014-2020.

Proiectul se incadreaza in obiectivele prioritatii de investitii finantate prin POR 2014-2020, prioritatea 10.1, obiectivul specific al acesteia fiind “Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului”.

Justificare

Justificarea necesitatii proiectului propus spre finantare rezida din

  • desfasurarea cu greutate a învatamântului, educatiei, genereaza în foarte multe situatii abandonul efectuarii educatiei primare/gimnaziale si non frecventa;
  • lipsa de interes în stabilirea în Comuna a personalului didactic, medical etc.
  • asigurarea unor conditii minime pentru sanatatea, confortul si igiena copiilor, scoala nu are autorizatie de functionare.

Urmare a proiectului de investitii propus, primaria comunei în colaborare armonioasa cu directorul scolii doreste ca numarul de clase sa se pastreze pentru aproximativ 4 – 5 ani, având ca siguranta numarul de copii din comuna.

Finantarea solicitata cu siguranta, va creste calitatea serviciilor educationale oferite de Scoala Holt din comuna Letea Veche prin amenajarea unor spatii moderne pentru efectuarea orelor de cunostinte generale, dar si cele de practica.

Cu siguranta, beneficiile unor lucrari de modernizare a Scolii , sat Holt, com. Letea Veche, vor fi multiple, cele mai importante vor fi, consideram noi:

– cresterea calitatii actului educativ si atragerea unui numar mare de elevi la scoala;

– obtinerea de catre elevi a unor rezultate mai bune la examenele nationale, Evaluare Nationala prin desfasurarea unor ore mai atractive pentru elevi prin utilizarea tehnologiei si, implicit, a unor metode si strategii didactice moderne;

– stimularea curiozitatii si a creativitatii elevilor prin învatarea prin descoperire în contextul unui act educational central pe elev va avea  drept consecinta sporirea nivelului de cunostinte a viitorilor elevi;

– cresterea stimei de sine a elevilor proveniti din mediul rural, considerati ca apartin unor grupuri  dezavantajate.

 

Prin implementarea acestui proiect: 

– Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea activitatilor în acest sens si îmbunatatirea serviciilor de invatamant în comuna Letea Veche în vederea cresterii competitivitatii nivelului de educatie;

– Cresterea numarului de cladiri publice cu o clasificare mai buna a consumurilor energetice, prin gestionarea inteligenta a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice;

– Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Prin investitia propusa, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, SCOALA SAT HOLT, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL

BACAU se asigura crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregatirea si sustinerea de programe de invatamant si asigurarea conditiilor de calitate astfel incat, activitatea desfasurata in cadrul institutiei sa fie la standarde europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Indeplinirea obiectivelor generale este conditionata de realizarea urmatoarelor obiective specifice:

OS1. Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregatirea si sustinerea de programe de invatamant;

OS2. Asigurarea conditiilor de calitate a constructiei existente astfel incat, activitatea desfasurata in cadrul institutiei sa fie la standarde europene;

OS3. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in cladirea scolii ;

OS4. Crearea de conditii pentru colectarea selectiva a deseurilor, prin dotarea scolii cu seturi de cosuri selective;

OS5. AsiguRarea instruirii copiilor in legatura cu strategia nationala de gestionare a deseurilor pe categorii ale acestora prin echiparea cladirii, cu totemuri digitale tip masa, de interior pe care se pot accesa, de catre copii si toti cei implicati in activitati scolare, informatii legate de programe nationale de gestionare a deseurilor;

OS6. Construirea grupurilor sanitare destinate elevilor, profesorilor si persoanelor cu dizabilitati conform STAS 1478, astfel incat sa corespunda din punct de vedere numeric si functional ;

OS7. Eliminarea infiltratiilor la nivelul acoperisului;

OS8. Eliminarea infiltratiilor la nivelul soclului;

OS9. Reabilitarea termica;

OS10. Consolidarea partiala a suprastructurii;

OS11. Refacerea instalatiilor;

OS12. Completarea sistemului clasic de preparare a agentului termic pentru incalzire si prepararea apa calda ce funCtioneaza pe gaze naturale cu sistem alternativ de producere a acestuia cu biomasa;

OS13. Asigurarea sigurantei in caz de incendiu prin conformarea functiunilor cladirii conformitate cu cerintele specifice si echiparea acesteia cu instalatii de stingere, instalatii de semnalizare si avertizare a incendiilor, etc.

 

Valoarea totală a proiectului: 5.713.208,15 lei.
Data semnării Contractului de Finanțare: 07.02.2022
Perioada de implementare: 68 luni, 01.05.2018- 31.12.2023.

 

* http://www.fonduri-ue.ro

* www.inforegio.ro

* facebook.com/inforegio.ro