Informare privind proiectul: “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE – SCOALA DIN SAT LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU”, cod SMIS 123245”

                 În cadrul apelului de proiecte POR Axa prioritară 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investiție 10.1. – 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULU a Ifost semnat contractul de  finanțare nr. 7066  pentru proiectul de investitie  „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE – SCOALA DIN SAT LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU – cod SMIS 123245.

 

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul vine in intampinarea obiectivului general al Programului Operational Regional “Investitiile in educatie, si formare , inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie siformare” , avand ca obiectiv specific “Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului in cadrul POR 2014-2020.

 

Justificare

Justificarea necesitaþii proiectului propus spre finanþare rezida din:

desfasurarea cu greutate a învaþamântului, educaþiei, genereaza în foarte multe situaþii abandonul efectuarii educatiei

primare/gimnaziale si non frecventa;  lipsa de interes în stabilirea în Comuna a personalului didactic, medical etc.

asigurarea unor condiþii minime pentru sanatatea, confortul si igiena copiilor, scoala nu are autorizaþie de functionare.

Urmare a proiectului de investitii propus, primaria comunei în colaborare armonioasa cu directorul scolii doreste ca numarul de clase sa se pastreze pentru aproximativ 4 – 5 ani, având ca siguranta numarul de copii din comuna.

Finantarea solicitata cu siguranta, va creste calitatea serviciilor educaþionale oferite de Scoala Letea Veche din comuna Letea Veche prin amenajarea unor spaþii moderne pentru efectuarea orelor de cunostinþe generale, dar si cele de practica.

 

Prin implementarea acestui proiect:

 

Cu siguranta, beneficiile unor lucrari de modernizare a Scolii Letea Veche vor fi multiple, precum:

 • cresterea calitatii actului educativ si atragerea unui numar mare de elevi la scoala;
 • obtinerea de catre elevi a unor rezultate mai bune la examenele naþionale, Evaluare Nationala prin desfasurarea unor ore mai atractive pentru elevi prin utilizarea tehnologiei si, implicit, a unor metode si strategii didactice moderne;
 • stimularea curiozitatii si a creativitatii elevilor prin învaþarea prin descoperire în contextul unui act educational central pe elev va avea drept consecinþa sporirea nivelului de cunostinte a viitorilor elevi;
 • cresterea stimei de sine a elevilor proveniþi din mediul rural, consideraþi ca apartin unor grupuri dezavantajate.

Prin investitia propusa, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE, SCOALA COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU se

asigura crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregatirea si sustinerea de programe

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregatirea si susþinerea de programe de invatamant;
 2. Asigurarea conditiilor de calitate a constructiei existente astfel incat, activitatea desfasurata in cadrul institutiei sa fie la standarde europene;
 3. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in cladirea scolii ;
 4. Crearea de conditii pentru colectarea selectiva a deseurilor, prin dotarea scolii cu seturi de cosuri selective;
 5. Construirea grupurilor sanitare destinate elevilor, profesorilor si persoanelor cu dizabilitati conform STAS 1478, astfel incat sa corespunda din punct de vedere numeric si functional si amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;
 6. Relocarea spatiului cu destinatie de centrala termica in concordanta cu normativele specifice actuale;
 7. Eliminarea infiltratiilor la nivelul acoperisului;
 8. Eliminarea infiltratiilor la nivelul solului;
 9. Reabilitarea termica;
 10. Consolidarea partiala a suprastructurii;
 11. Refacerea instalatiilor;
 12. Completarea sistemului clasic de preparare a agentului termic pentru incalzire si prepararea apa calda ce funtioneaza pe gaze naturale cu centrala termica pe combustibil solid;
 13. Asigurarea sigurantei in caz de incendiu prin conformarea functiunilor cladirii in conformitate cu cerintele specifice si echiparea acesteia cu instalatii de stingere, instalatii de semnalizare si avertizare a incendiilor, etc.

 

Valoarea totală a proiectului: 6.900.658,48 lei

Data semnării Contractului de Finanțare: 20.09.2021

Perioada de implementare: 68 luni, 01.05.2018- 31.12.2023

* http://www.fonduri-ue.ro

* www.inforegio.ro

* facebook.com/inforegio.ro