Prin HG nr.25/2003 s-a stabilit metodologia de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor. In vederea elaborarii proiectului stemei UAT Letea Veche, cetatenii comunei interesati si care detin date  sunt INVITATI sa-si exprime punctul de vedere cu privire la caracteristicile locale pentru stabilirea simbolurilor si a stemei locale.

Sugestiile  dumneavoastra, formulate in scris vor fi  depuse la adresa de e-mail a viceprimarului  comunei Letea Veche: viceprimar@primarialeteaveche.ro  pana la data de 22.04.2022.

Mai multe informatii regasiti in materialul atasat:

Informare stabilire stema comuna