‼️În atenția agenților economici care produc/importă sau comercializează produse care fac obiectul SGR de pe raza U.A.T. Letea-Veche
Înregistrarea în baza de date a sistemului de garanție – returnare se face pe site-ul www.returosgr.ro și se încheie pe 28 februarie 2023

Sistemul de Garanție – Returnare(SGR)