Referitor la investiția “Extindere conductă de gaze naturale presiune redusă pe străzile Oborului, Al. I. Cuza, Morii, Pr. Emil Pavel, Nucului și Viilor din sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău”

Având în vedere investiția mai sus menționată, vă aducem la cunoștință faptul că reprezentanții instituției au întreprins toate demersurile necesare realizării investiției, respectiv s-a emis Certificatul de urmabism și s-au obținut avizele/acordurile conform acestuia, s-a realizat documentația tehnică în vederea realizării lucrărilor din care a reieșit o valoare totală a investiției de 2.025.182,03 lei cu TVA, din care cofinanțarea din bugetul local al comunei Letea Veche este de 1.680.901,08 lei cu TVA. Menționăm faptul că în anul 2019 s-a achiziționat o Stație de Măsurare de Sector (SRS) Q = 2.400 mc și s-a extins conducta de gaze naturale în satul Letea Veche pe o lungime de 1.470 ml.

 

La data prezentei, au loc discutii cu reprezentantii operatorului DELGAZ GRID SA in vederea incheierii unui contract de cofinantare a lucrarilor si esalonarea sumei de 1.680.901,08 lei cu TVA (suportata integral din Bugetul local al comunei Letea Veche) pe o perioada de 2 ani.