Lista despăgubirilor emise conform Legii nr. 255/2010 și ale HG nr. 179/2020 stabilite la ședința Comisiei din data de 09.08.2022
Tabel exproprieri suplimentare Letea Veche din 09.08.2022