Prin Ordinul Ministrului Mediului, apelor și pădurilor nr. 1162 din 28.05.2020 a fost aprobat “Ghidul de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, având ca beneficiari Unitățile administrativ teritoriale. Obiectivul programului îl reprezintă finanțarea din Fondul pentru Mediu a proiectelor privind îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente, care să reducă semnificativ consumul de energie și, implicit, factura publică. Finanțarea asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu – AFM – se acordă în cuantum de maximum 90% din cheltuielile eligibile.

Prin HCL nr. 34 din 16.07.2020 s-a aprobat participarea UAT Comuna Letea Veche în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Iar prin HCL nr. 35 din 16.07.2020 s-a aprobat atât începerea investiției, cât și a indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, inclusiv Anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Letea Veche, județul Bacău”.

Valoarea totală a investiției solicitate este de 1.269.950,86 lei cu TVA, din care finanțare nerambursabilă în sumă de 953.904 lei cu TVA, iar din bugetul local, în cuantum de 238.476 lei cu TVA.

UAT comuna Letea Veche a depus online, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, în data de 24.07.2020, Cererea de finanțare înregistrată sub codul unic de identificare nr. 221, care poate fi vizualizată accesând link-ul de mai jos.

https://formular.afm.ro/cereri-iluminat-public/

În comuna Letea Veche există un număr de 883 corpuri de iluminat stradal cu vapori de sodiu, din care, în anul 2019, au fost modernizate 256 buc. corpuri de iluminat cu LED, de 45 și 30 W. Prin realizarea investiției antemenționate se propune înlocuirea diferenței de 627 de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu, cu aparate de iluminat stradal tip I LED 30 IP 66, IK 10, montarea de console pentru susținerea aparatelor de iluminat stradal, dar și implementarea sistemului de telegestiune/dimare, care oferă posibilitatea realizării unui reglaj al nivelului de iluminare, culoarea și posibilitatea controlului aparatelor de iluminat tip LED.