În urma solicitării de către Comuna Letea Veche a Avizului Companiei Naționale de Investiții (CNI), necesar pentru obiectivul de investiții “Construire Centru cultural sat Holt, comuna Letea Veche, județul Bacău”, în data de 14.12.2020 am primit avizarea favorabilă al Consiliului tehnico-economic de avizare al CNI.

Aviz CNI Centru Cultural Holt