Conform Deciziei nr. 1146/11.04.2017, emisă de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Centrul de zi pentru copii “Tip After School”, cu sediul în str. Al. Ioan Cuza, nr. 216, Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău a primit Licența de funcționare provizorie nr. 255/11.04.2017.

     Astfel, în cadrul Centrului de zi pentru copii “Tip After School” se vor desfășura următoarele activități:

– activități educative, activități de formare și dezvoltare personală;

– efectuarea temelor și sprijinirea copiilor din comuna Letea Veche pentru o pregătire cât mai

bună individuală și particularizată ritmului și posibilităților fiecărui copil;

– activități de grup în funcție de preferințele copiilor, stimulând astfel libera exprimare a

opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă și la comunicarea între copii;

– activități sportive, culturale, gospodărești, turistice și diferite jocuri.