Anunt
referitor la Proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă”
– Agentia pentru Protectia Mediului Bacau