În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021.

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei comunei Letea Veche şi la adresa de internet www.primarialeteaveche.ro.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Registratură – camera 1, transmise la nr. de fax: 0234.213.474 sau la adresa de e-mail:office@primarialeteaveche.ro, până pe data de 30 noiembrie 2020.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic: “Recomandare la Proiectul De Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,precum și a taxelor speciale, pe anul 2021”.

ANUNȚ privind stabilirea impozitelor locale 2021