ANUNȚ

referitor la informarea publicului asupra depunerii
raportului privind impactul asupra mediului
pentru proiectul
Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău,
în perioada 2020-2023
– Obiectiv instalație de tratare deșeuri colectate separat
și în amestec, Letea Veche, județul Bacău

 

Consiliul Județean Bacău, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, în perioada 2020-2023 – Obiectiv instalație de tratare deșeuri colectate separat și în amestec, Letea Veche, județul Bacău.

Tipul deciziei posibile luate de APM Bacău poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM Bacău din localitatea Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul Consiliul Județean Bacău, din localitatea Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Consiliului Județean Bacău, în data de 11.09.2023, începând cu orele 11.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, din localitatea Bacău, str. Oituz, nr. 23, judeţul Bacău, până la data de  11.09.2023.