EDUCATIE DE CALITATE, MODERNA SI INCLUZIVA IN SCOLILE DIN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU

       Primaria Comunei LETEA VECHE a semnat contractul de finantare pentru proiectul: „EDUCATIE DE CALITATE, MODERNA SI INCLUZIVA IN SCOLILE DIN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE”, finantare obtinuta in cadrul apelului de proiecte lansat de Ministerul Educatiei, in cadrul PNRR, Componenta C15.

      Prin semnarea contractului de finantare, inauguram oficial punerea in practica a proiectului nostru. In momentul semnarii acestui contract, ne pregatim sa transformam viziunea noastra in realitate si sa punem in miscare planurile noastre. Fondurile alocate pentru proiect vor deveni resurse esentiale pentru a achizitiona si instala echipamentele si infrastructura necesara in mediul educational.

Finantarea este acordata Beneficiarului in vederea implementarii Proiectului „EDUCATIE DE CALITATE, MODERNA SI INCLUZIVA IN SCOLILE DIN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE” aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4474 din data 14/06/2023. Perioada de implementare a Proiectului incepe odata cu semnarea contractului si se incheie cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2024, insa vom depune eforturi sa finalizam acest proces mai devreme. Valoarea totala a Contractului de finantare este de 1.346.842,23 lei , din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum 1.131.375,00 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 214.961,25 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 505,98 lei.

Proiectul se va desfasura in comuna Letea Veche, judetul Bacau, Scoala Gimnaziala Letea Veche si in structurile acesteia: Scoala GImnaziala Letea Veche, Scoala Gimnaziala Holt, Gradinita PN Holt. Proiectul propus de UAT Letea Veche completeaza proiectele in derulare care au ca obiectiv scolile si gradinita din comuna si are ca scop asigurarea condiilor optime de invatat, astfel contribuind la cresterea accesului echitabil si incluziv pentru elevii din mediul rural la serviciile oferite de unitatea noastra scolara. Investitiile propuse vizeaza atat modernizarea cat si dotarea salilor de clasa, a laboratoarelor, a salii de sport cat si imbunatatirea considerabila a bazei de dotare cu materiale didactice. In prezent Scoala Gimnaziala Letea Veche scolarizeaza anual peste 350 de elevi de nivel prescolar, primar, gimnazial. Personalul este alcatuit din 36 de cadre didactice, 4 persoane cu atributii de didactic auxiliar si 7 persoane cu atributii in sectorul nedidactic. Acestia in calitate de beneficiari ai proiectului vor avea la dispozitie 21 sali de clasa, 1 nou infiintata si 20 existente: 4 pentru invatamantul prescolar, 8 pentru invatamantul primar, 8 pentru invatamantul gimnazial. Ele vor fi dotate si utilate modern cu display interactiv (tabla interactiva), laptop-uri, sisteme sunet, multifunctionale, camere videoconferinta, scanner documente portabil. Aceste echipamente vor fi utilizate la orele de curs si pentru alte activitati extrascolare si vor avea instalate diverse softuri educationale. Gradinitele vor fi dotate cu materiale si jucarii pentru centrele de activitate, aparatura si echipamente tehnologice, aparatura, echipamente si jocuri pentru miscare (in interior/in exterior). In scolile gimnaziale vom dota 1 laborator de informatica – nou infiintat si unul de stiinte cu cele mai noi tehnologii si echipamente pentru cresterea interesului elevilor pentru stiinte prin aplicatii practice dar si pentru folosirea tehnologiei in scopuri educationale si cresterea atractivitatii orelor de curs. Salile de clasa vor beneficia de materiale didactice moderne: materiale audiovizuale, grafice sau in format digital, jocuri si jucarii didactice, aparate, truse si echipamente, programe informatice educationale. Modernizarea salii de sport prin dotarea cu echipamente, instalatii, aparatura sportiva va contribui la cresterea atractivitatii scolii noastre, la dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a copiilor din localitatea noastra.

In ceea ce priveste infiintarea si dotarea de spatii noi dorim sa infiintam inca o sala de clasa pentru a veni in intampinarea solicitarilor viitoare, avand in vedere planurile de dezvoltare ale comunei.

Astfel proiectul isi propune urmatoarele investitii:
1.Dotarea cu echipamente digitale a unui laborator de informatica nou infiintat.
2.Dotarea cu echipamente TIC a 21 sali de clasa, 20 existente si 1 nou infiintata.
3.Dotarea cu materiale didactice specifice a 21 sali de clasa.
4.Dotarea cu echipamente TIC si materiale didactice specifice a unui laborator de stiinte.
5.Dotarea cu materiale si mobilier specific a salii de sport.

Proiectul este complementar cu proiectul depus de Scoala Gimnaziala Letea Veche, in cadrul Schemei de Granturi din cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS), runda II, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C15: Educatie, cu o valoare de 925,281.62 lei, proiect aflat in faza de evaluare.

Prin investitia in echipamente si infrastructura educationala, nu doar sporim calitatea educatiei, ci si modelam un cadru propice invatarii, incurajand inovatia, implicarea si dedicarea atat a elevilor, cat si a profesorilor. Efortul comun depus va conduce in cele din urma la o serie de avantaje semnificative pentru intreaga comunitate, oferind un mediu de invatare modern si durabil, ce-i pregateste pe elevi pentru provocarile si oportunitatile viitorului. Prin dotarea scolilor cu echipamente si infrastructura adecvate, vom stimula angajamentul invatarii si vom promova un cadru interactiv si dinamic. Elevii vor putea sa se dezvolte intr-un mediu inspirational, favorizand dezvoltarea abilitatilor-cheie pentru succesul lor ulterior.

Cu investitia in educatie, facem un pas important spre dezvoltarea sustenabila a comunitatii. Elevii instruiti intr-un mediu modern vor putea sa se adapteze cu usurinta la schimbarile din societate si sa devina cetateni responsabili si competenti. Acest mediu de invatare avansat va crea radacini puternice pentru invatare continua si inovare, beneficiind atat individul, cat si intreaga noastra comunitate.

Implementarea proiectului reprezinta tranzitia de la fazele de conceptie la actiuni concrete. Impreuna cu partenerii nostri, ne vom dedica pentru a ne asigura ca fiecare etapa a implementarii decurge fara probleme. Ne concentram pe fiecare detaliu, pentru ca resursele sa fie utilizate in mod eficient si pentru a ne asigura ca atingem obiectivele stabilite.

#FonduriEuropene #Dezvoltare #Realizari #ImplementareProiect #DotariScoala #EducatieModerna #ViitorLuminos