Utilizatorii de terenuri agricole sunt informați, din link-ul atașat, asupra acordării facilităților financiare anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, de către Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html