UAT comuna Letea Veche anunță începerea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza OUG 133/2020.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă următoarelor categorii de elevi:

  • copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), dacă venitul lunar net pe membru de familie este de 284 lei/lună;
  • copiii din învățământul de stat primar (clasele I-IV), dacă venitul net pe membru de familie este 1115lei/lună;
  • copiii din învățământul de stat gimnazial (clasele V-VIII), dacă nevitul net pe membru de familie este 1115 lei/lună.

Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.

Dosarele pot fi depuse la sediul Primăriei Letea Veche, Compartimentul de Asistență socială, asistenți personali și autoritate tutelară, de luni până vineri între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, până pe data de 14 septembrie 2020.

Dosarele trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cerere tip ( se găsește la Primărie)
  • acte de identitate părinți
  • certificat de căsătorie / deces (după caz)
  • certificat de naștere copil/copii
  • adeverință privind înscrierea copilului în învățământul de stat la grădiniță, ciclul primar sau gimnazial
  • documente privind veniturile realizate de membrii familiei, elibetrate de angajator, organe fiscale sau alte autorități competente (cupon alocație de stat, cupon ASF etc.) pentru venitul net din luna iulie 2020
  • alte acte necesare privind componența familiei

Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei, la nr. de tel. 0234.213474 sau la adresa de email: office@primarialeteaveche.ro